پرسش های متداول

نسخه 2.1.0.755 – 98/06/22


1-امکان تنظیم گروه بندی محصولی سفارشی و خودکار همراه با فیلتر

پاسخ:


نسخه 2.1.0.754 – 98/05/20


1-امکان تنظیم گروه بندی محصولی سفارشی و خودکار همراه با فیلتر

پاسخ:


2-امکان تنظیم عنوان برای "انبار, رنگ, شرکت توزیع و سایز"  از منوی "تنظیمات/سایر"

پاسخ:


3-افزودن خروجی اکسل به لیست آمار بازدید وب سایت و موبایل در پنل مدیریت

پاسخ:


4-امکان مشاهده آمار بازدید ادمین و اپراتورها از پنل مدیریتی

پاسخ: