پرسش و پاسخ
نسخه 2.1.0.755 – 98/06/22
1-امکان تنظیم گروه بندی محصولی سفارشی و خودکار همراه با فیلتر؟
نسخه 2.1.0.754 – 98/05/20
1-امکان تنظیم گروه بندی محصولی سفارشی و خودکار همراه با فیلتر؟
2-امکان تنظیم عنوان برای "انبار, رنگ, شرکت توزیع و سایز"  از منوی "تنظیمات/سایر"؟
3-افزودن خروجی اکسل به لیست آمار بازدید وب سایت و موبایل در پنل مدیریت؟
4-امکان مشاهده آمار بازدید ادمین و اپراتورها از پنل مدیریتی؟