چند گام در بازار پوشاک امام حسن (گزارش تصویری)
20 مرداد 1397

چند گام در بازار پوشاک امام حسن (گزارش تصویری)

در روزهای نخست فصل تابستان امسال بازار امام حسن تهران چه حال و هوایی دارد؟ در این بازار که بیشتر پوشاک عرضه می‌شود فروشندگان چه روزهایی را پشت سر می‌گذرانند؟

چند گام در بازار پوشاک امام حسن (گزارش تصویری)
 

در روزهای نخست فصل تابستان امسال بازار امام حسن تهران چه حال و هوایی دارد؟ در این بازار که بیشتر پوشاک عرضه می‌شود فروشندگان چه روزهایی را پشت سر می‌گذرانند؟ در این گزارش، تصاویر تجارت‌نیوز از بازار  امام حسن تهران را مشاهده کنید. (عکس از امیر قورچیانی)